کوهها- آدمها-طبیعت

علاقه مند به طبیعت -محیط زیست -کوهنوردی و آداب و رسوم و تاریخ مردم مناطق مختلف کشورم و دیگر کشورهای جهان هستم همچنین علاقه مند ایجاد ارتباط با کسانی که در این رابطه فعالند

اسفند 93
1 پست
اسفند 90
1 پست
تیر 90
1 پست
شهریور 87
1 پست
مرداد 87
1 پست
تیر 87
1 پست
آذر 86
1 پست
آبان 86
1 پست
مهر 86
1 پست
مرداد 86
1 پست
اسفند 85
1 پست