پوست اندازی و دگرگونی و یا دگردیسی..........

بله ما  آدمها هم لازمه از پیله و پوست خود در بعضی مواقع بیرون بیایم و دگر دیسی را تجربه کنیم و نگاهی نو به جهان هستی بیاندازیم و کالبدمان را جایی در این گیتی جا بگذاریم این حشرات اینگار برای پوست اندازی به رژه رفتند و نوبت گرفتند این عکس را یک هفته پیش در منطقه 4 باغ( 4 دانگه) کرج گرفتم

 

/ 0 نظر / 28 بازدید