قله پورا

 

 

 

 

قله پورای کرج در ارتفاع 2900 متر 

 سلسله ارتفاعات البرز مرکزی در20 کیلومتری جاده چالوس  شهرستان کرج قرار گرفته است  پس از طی 20 کیلومتردرجاده چالوس از مرکز شهر کرج که فاصله میگیری سمت چپ جاده بطرف مشرق راه فرعی منتهی به ابادی ارنگه و ابهرک میشود بعد از گذشت 20 دقیقه به آ بادی ابهرک که مبدا حرکت ما میشود میرسیم از ابتدای جاده چالوس از کنار رودخانه که از ارتفاعات سرچشمه میگیرد در عبور از کنار رودخانه و دره درآن صبح زیبای بهاری که شب قبل باران دل انگیزی زمین را شسته بود و غبار را از سر و روی درختان پاک کرده بود طروات و نسیم بهاری که از روی برگها و شکوفه های درختان شامه ما را نوازش میکرد و هم چنین اوج گرفتن درآن صبح زیبا همراه با آواز بلبلان که از لابلای برگهای درختان و با مطرب صدای خوش اب از رودخانه  اطراف و اسمان ابی همه دست بد ست هم داده یک روز زیبای اردبهشتی  که واقعا روزی بهشتی هم میشود نامید را برایمان به ارمغان اورده بود گروه کوچک  4 نفری دوستانه و صمیمی ما بعد از گذشت تقریبا یک ساعتی به انتهای رودخانه به یک ابشار نسبتا بلندی میرسیم که این آبشار هر بیننده ای را مجذوب و محو تماشای خود میکند دقایقی را در کنار ان ایستادیم و از اهنگ ریزش اب از بالا به پایین و از لابلای سنگها وایجاد نسیم روح بخشی که در کنار درختان سرسبزی که در اطرافش وجود داشت بوجود می امد پنداری که نه تنها جسم بلکه روح تو نیز دارد از ارتفاعات بالا و به اوج میرسد .  

نگارش : قربان ربانی

/ 0 نظر / 68 بازدید